Az éves üzemi menetrend véglegesítési határideje az augusztus 20-át követő első munkanappal zárul le. A VPE Kft. a jogszabályban rögzített határidőre és módon a kiutalásokat vagy esetlegesen az elutasításokat 2022. augusztus 22-én éjfélig elvégezte.

Mi is történt valójában?

Ez a határidő azoknak az igényeknek a kezelésére vonatkozóan jelentett kötelezettséget a VPE Kft-re nézve, amelyek 2022. június 13-áig beérkeztek (amely az éves üzemi menetrend véglegesítésének határidejét megelőző 10. hét). Az eljárás során a VPE Kft. 4841 menetvonal és 6841 szolgáltatás igényt utalt ki.

A kapacitás-elosztás fontosabb határidői

Egy adott menetrendi év tervezésének első fázisa nemzeti szinten, a keretfeltételeket leíró dokumentum hatálybalépése (Hálózati Üzletszabályzat, a továbbiakban HÜSZ). A dokumentum az alábbi linken érhető el: https://www2.vpe.hu/halozati-uzletszabalyzat-husz/husz-2022-2023
Ettől a pillanattól nyílik meg a lehetőség az éves menetvonal és vágányzári igények benyújtására egészen április második hétfőjéig. E határidő lezártától kezdjük meg az igények kezelését, és 12 hetünk van arra, hogy kiszűrjük és kezeljük a menetvonalak egymással és vágányzárakkal való ütközéseit és hogy elkészüljön az éves üzemei menetrend tervezete. A vágányzári ütközések közül kiemelnénk a HÜSZ-ben rögzített kizárásokat (2.5.1 melléklet), illetve az RFC korridorokra meghirdetett vágányzárakkal való konfliktusokat, mivel ezen vágányzáraknak abszolút prioritásuk van minden menetvonal és szolgáltatás igénnyel szemben, így ez utóbbiak sorsa ütközés esetén csak az elutasítás lehet.
A 12 hét leteltével az elkészült menetrendeket átadjuk a megrendelőknek, valamint a pályahálózat-működtetőknek is, hogy azokat véleményezhessék a következő 5 hétben. Ebben az öt hetes időszakban kell lebonyolítanunk az összehangolási eljárást, ha éves vágányzári igény és menetvonal igény vagy menetvonal igények egymással ütköznek. Erre az egyeztetési formára több alkalommal is volt már példa, de ebben az évben nem volt rá szükség.
A véleményezési határidő után két hete van a VPE Kft-nek arra, hogy az észrevételek alapján a szükséges módosításokat végrehajtsa, és az éves üzemi menetrendet véglegesítse. Ez zökkenőmentesen meg is történt augusztus 22. éjfélig.

Az éves kiutalásokat a rendelkezésünkre álló információk alapján több szempontból is megvizsgáltuk azzal a céllal, hogy egyrészt egy áttekintést kapjunk a 2023-as évre vonatkozó megrendelői szándékokról, másrészről pedig, hogy összehasonlításokat végezhessünk különböző szempontok alapján az előző évi adatokkal. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az elkövetkező riportok az éves üzemi menetrend véglegesítést követően készültek.

Számokban kifejezve, a 2022/2023-as menetrendi időszakra 15 megrendelő, összesen 1.333.202 menetvonala került visszaigazolásra 4836 darab megrendelési igényben.

A várható teljesítmények alakulását szemlélteti a táblázat:

Összehasonlítva a 2022-es menetrendi év éves kiutalás adatait, az előző menetrendi időszakhoz képest visszalépést érzékelhetünk, mert kevesebb társaság, kevesebb menetvonala került kiutalásra kevesebb megrendelési igényben.

Menetvonalak tekintetében a személyszállítási termékcsoport A és B vonatnem kategóriáiban figyelhetünk meg visszaesést, ahol 4,5%-os a csökkenés.

Igen kedvező eredmény ugyanakkor, hogy árufuvarozásban (D) jellemzően emelkedett ez előre tervezettség: az éves és éves pótlólagos kiutalt igényekben 4,3%-os növekedést tapasztalhatunk, de ez még mindig viszonylag kis részét jelenti a kereskedelmi igényeknek. Ezen belül a vonatnemek eloszlásában is átalakulás figyelhető meg. A legnagyobb változás (+5104) a kiszolgáló tehervonatként megrendelt igények esetén jelentkezett, ami jelentheti a magabiztosabb tervezést, vagy akár visszacsatolás lehet az egyes kocsi támogatás hatékonyságára is.

Szolgáltatások tekintetében a kevesebb számú megrendelésen belül igényelt szolgáltatások száma 15%-kal növekedett (2021/2022: 179.735 db).

Kijelenthetjük, hogy koncentrálódott a szolgáltatások megrendelése, mert kevesebb társaság, több szolgáltatás igényt nyújtott be, a tavalyi adatokhoz viszonyítva 15%-os a növekedés (2021/2022: 179.735 db), viszont a rakodóterület foglalások számai azt mutatják, hogy kevesebb volt a kiutalt igények száma, mint az előző évben (5 társaság 6681 igény).

Érdekesség a szolgálati helyek rangsorában, hogy hova adták be a legtöbb szolgáltatásigényt. Miskolc-Rendező nemcsak a 10. helyről az elsőre ugrott, de az igényelt szolgáltatások számosságában is felülmúlta a tavaly még listavezető Ferencvárost, a maga 15896 igényével.

A megrendelések beadása, kezelése tovább folytatódik.

Az éves üzemi menetrend egy időpillanatban ugyan véglegesül, de folyamatosan változik egészen a menetrendi év végéig. A menetrendi struktúra, amelyre épülve a menetrendek elkészültek, csak egy része a majdani közlekedésnek, hiszen a most véglegesített vonatokhoz a mozdony és szerelvény fordulók még hiányoznak, illetve további teherszállítási igények is felmerülnek.

Most még nem látható, hogy mennyi marad ezekből a megrendelésekből, milyen mértékben hatnak nem várt tényezők a megvalósulásukra. Érdekességként elmondható, hogy a tavaly beadott éves és éves pótlólagos igényeknek, a személyszállítási menetvonalak tekintetében a háromnegyede (76%) maradt változatlan, míg az árufuvarozásban az eredeti igények alig a fele, 55%-a volt, ami nem került módosításra, vagy lemondásra, és még nincs vége a menetrendi időszaknak.

Még nincsenek kedvenceid!