0
7037108

A KAPELLA rendszerben olyan jelentős fejlesztéseket valósítottunk meg, amelyek egyrészt a jogszabályban előírt kötelezettségeinket támogatják, másrészt amelyek a felhasználói élményt javítják. Szeretnénk pár mondatban összefoglalni ezeket.

Változás lesz a Veszélyes áru továbbításának bejelölésében, mert kizárólag tehervonatok (D) és a pálya építés, karbantartás céljával közlekedő Üzemi menetvonalak (F) esetén lesz lehetséges. A fejlesztés alkalmazásával azonban a korábban veszélyesáru jelöléssel rendelkező, de fent említett két kategóriába nem tartozó menetvonal igények módosításakor a veszélyes áru továbbítás jelölésre már nem nyílik mód.

Újabb funkcióval bővül a Közforgalmú rakodóvágányok igénybevétele szolgáltatás rögzítése.

A Hálózati Üzletszabályzat (továbbiakban HÜSZ) 4.5.6 mellékletében definiált rakodási szünet azokat az idősíkokat határozza meg, amelyek a jármű darabszámra visszavezethetően maximalizált rendelkezésre álló rakodási időbe nem számítanak bele. Ez egyrészt vonatkozik a hétvégére, munkaszüneti napokra, másrészt a világítási naptár szerinti sötét órákra a kivilágítatlan rakodóterületeken, illetve a HÜSZ 7.3.11 mellékletében meghirdetésre kerülő „korlátozások”-ra. Ez utóbbiak közé tartozik pl. Nyírbátor esetén, ahol „Csak munkanapokon 08:00 - 20:00 óra közötti időtartamban lehet rakodni.”, vagy Miskolc-Gömöri esetén „22:00 és 06:00 között nem lehet rakodni”.

A fejlesztés, amelyet már használhatunk, lehetővé teszi, hogy ne csak az növelje a bruttó rakodási időt, amikor a ki nem világított rakodóterületeken a sötét órákba, vagy a hétvége is belenyúlik a rakodásba, hanem a HÜSZ 7.3.11 mellékletében felsorolt korlátozásokkal is emelje meg a rakodásra rendelkezésre álló időt. Innentől fogva a nem nekünk kell a 7.3.11 mellékletes korlátozásokat kikerülgetni, naponként számolgatva rögzíteni a foglalásokat, hanem csak a rakodás kezdését megadva a KAPELLA-ra hagyatkozva megadjuk azt az időtartamot, amire szükségünk van a ki/berakodáshoz, és a rendszer kiszámolja nekünk, hogy a korlátozásokat is figyelembe véve meddig tarthat a rakodás.

A kiszolgáló létesítmény, mint fogalom régóta ismert már a vasúti szektorban, hiszen 2017. november 22-én került aláírásra Brüsszelben a kiszolgáló létesítményekhez és a vasúthoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való hozzáférésről szóló 2017/2177-es EU Végrehajtási rendelet, amely konkrét szabályokat fogalmaz meg a 2012/34/EU irányelvhez képest, és alkalmazása kötelező. Ebbe a körbe tartoznak a hozzáférési feltételek, és az infrastruktúra adatok meghirdetésének szabályai, a hozzáférési díjak meghatározása, és maga a kapacitás-elosztás is. A HÜSZ 2022-es menetrendi évtől alkalmazott struktúrájában külön fejezetet (7) is kapott ez a témakör.

A magyar jogalkotók a kiszolgáló létesítményekhez történő hozzáférés szabályrendszerét annak alapján közelítették meg, hogy az adott kiszolgáló létesítmény az országos nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton fekszik, vagy a nem nyílt pályahálózaton, valamint a mátrixban a másik dimenzió, hogy a létesítmény üzemeltetője pályahálózat-működtető-e vagy sem. A legegyszerűbben úgy lehet megérteni a szabályokat, hogy ha a kiszolgáló létesítmény üzemeltetője Pályahálózat-működtető, függetlenül attól, hogy nyílt vagy nem nyílt hozzáférésű pályarészen fekszik a létesítmény, rá a HÜSZ szabályok a kötelezőek. Abban az esetben, ha a kiszolgáló létesítmény nem nyílt hozzáférésű pályarészen van, és nem Pályahálózat-működtető az üzemeltető, akkor eldöntheti az üzemeltető, hogy a hozzáférés feltételeit, az infrastruktúra adatokat stb. a HÜSZ-ben hirdeti meg, és akkor bevonódik a nyílt hozzáférésű kapacitás-elosztás territóriumába, vagy egyszerűen csak megadja annak a portálnak az elérhetőségét, ahol az előírt információk beszerezhetőek, és saját magának osztja a kapacitást (természetesen a hatóság által ellenőrzötten).

Egy szabály azonban minden üzemeltetőre vonatkozóan kötelező, miszerint, ha egy létesítmény definiáltan kiszolgáló létesítménnyé válhat, a hatóság felé bejelentési és engedélyeztetési kötelezettsége keletkezik.

A Magyarországon alkalmazott szolgáltatásokra vonatkozó kapacitás-elosztás minden vonatkozásban úgymond megelőzte a korát, hisz már a kiszolgáló létesítmény, mint fogalom bevezetése előtt a szolgáltatás portfólió úgy került a pályahálózat-működtetőkkel közösen meghatározásra, úgy épülnek egymásra, azokat oly módon lehet megrendelni, és elvégezni a kapacitás-elosztást, hogy a végrehajtási rendelet szabályai miatt az addig alkalmazott gyakorlaton nem kellett változtatni. Egy mozzanat nem teljesült maradéktalanul, amelyet úgy éreztünk, hogy még nem ad tökéletes felhasználói élményt, ami a működőképes alternatíva felajánlása abban az estben, ha első reakcióként úgy ítéljük meg, hogy a szolgáltatás nem teljesíthető.

Mit mond a szabály?

A végrehajtási rendelet 12. cikk (2) bekezdése vonatkozásában „A 2012/34/EU irányelv II. mellékletének 2. pontjában felsorolt kiszolgáló létesítmény üzemeltetője és a kérelmező – amennyiben kérése nem teljesíthető – közösen értékeli, hogy vannak-e olyan működőképes alternatívák, amelyek lehetővé teszik az érintett áru- vagy személyszállítási szolgáltatás azonos vagy alternatív útvonalakon, gazdaságilag elfogadható feltételek mellett történő nyújtását. A kérelmezőnek nem kell nyilvánosságra hoznia üzleti stratégiáját.”

Megfelelve a fenti előírásoknak a KAPELLA rendszer az új fejlesztéssel lehetőséget nyújt arra, hogy egy konkrét szolgáltatás igény teljesíthetetlensége esetén működőképes alternatívát ajánljon fel a megrendelő számára egy térképes megjelenítéssel, ahol tájékozódni tud a megrendelő a rendelkezésre álló kapacitásról. A rendelkezésre álló kapacitás nem csak egy adott szolgáltatás igényből jeleníthető meg, hanem a Lekérdezések➔Működőképes alternatíva felajánlás menüponton keresztül is:

A térképes felületen azok a szolgálati helyek vannak más színnel jelölve, amelyeken az adott szolgáltatás a HÜSZ szerint igénybe vehető. Vizualizáltan megjelenített az adott szolgálati helyen adott időszakban egy a szolgáltatás nyújtását (nyitvatartást) figyelembe vevő kapacitás, hogy az milyen mértékben foglalt (piros) illetve szabad (zöld). A foglalt sávra rákattintva kilistázásra kerülnek a szolgáltatás igények azonosítói, mely linkes formában megfelelő jogosultság esetén az igény adatlapja is megjeleníthető.

A térkép bal oldalán a felső részben lehet változtatni a vizsgálni kívánt intervallumon, és a szolgáltatáson. Ezen szolgálati helyekre kattintva megjelenik az aktuális foglaltság a rendelkezésre álló adatok alapján, a szolgáltatások jellegénél fogva eltérő módon definiáltan. Részletes leírást a Felhasználói kézikönyv tartalmaz, mely a honlapunkon elérhető: https://www2.vpe.hu/kapella2

 


 

Még nincsenek kedvenceid!